Workshops
 
De opzet van een workshop wordt in samenwerking met de klant opgesteld. De locatie van de workshop kan zowel plaatsvinden in de eigen bedrijf of op een externe locatie die door LUZ geregeld wordt. De opzet van de workshops is flexibel maar de workshops van Luz Marketing zien er over het algemeen als volgt uit:

StartKennismaking en voorstellen van de groep. Hierbij adviseren we om zoveel mogelijk verschillende disciplines (marketing, sales, productdevelopment etc.) te betrekken bij de workshop. Daarnaast kan het afhankelijk van het doel erg nuttig zijn om ook externen te betrekken zoals: creatief medewerker van reclame of design-bureau maar ook bijvoorbeeld consumenten (user en non-user van het product.)

Uitleg en regelsVastleggen van het doel van de workshop zodat alle neuzen dezelfde richting op wijzen. Hierbij vind er ook informatieuitwisseling plaats en wordt het probleem gedefinieerd. Ook zullen de regels van creatief denken worden uitgelegd en daarnaast wordt ook de criteria vastgelegd voor de selectie van ideeën aan het einde van de workshop.

Brainstorm faseDit is de meest creatieve en vrije fase van de workshop. Het is de bedoeling dat hier de meeste ideeën worden bedacht zonder enige vorm van grenzen. Het zogenaamde 'out-of-the-box' denken. Vanuit de verschillende achtergronden van de deelnemers zullen er verschillende visies op het probleem worden losgelaten wat zal resulteren in vernieuwende en verfrissende ideeën en oplossingen.

GroeperenIn deze fase zullen de ideeën worden gegroepeerd en eventueel gereduceerd. Dit wordt gedaan indien er teveel ideeën zijn gegenereerd. Maar het kan ook nuttig zijn om clusters hiermee aan te brengen van oplossingen die zich op verschillende aspecten van een probleem richten.

Eerste selectieTijdens deze fase zal de eerste selectie plaatsvinden. Alle deelnemers krijgen de kans om hun voorkeur voor verschillende ideeën aan te geven.

Optimalisatie faseNa de eerste selectie zullen de beste ideeën uitgewerkt worden in subgroepjes. Per supgroep kunnen één of een aantal ideeën worden uitgewerkt aan de hand van een voorafgestemde voorwaardelijst. Deze wordt gezamelijk ontwikkeld.

Eind selectieDe uitgewerkte ideeën worden door de groepjes aan elkaar gepresenteerd en beoordeeld aan de hand van de selectiecriteria zoals afgesproken tijdens de uitlegfase.