Kwalitatief marktonderzoek
 
Het kwalitatief onderzoek is gericht op het vinden van de basisbehoeften van mensen, zodat producenten hun product zo goed mogelijk kunt laten aansluiten bij de wensen van de consument.

De onderzoekstrajecten van LUZ Marktonderzoek omvatten onderstaande werkzaamheden:

 • Advies over en uitwerken van meest effectieve onderzoeksopzet
 • Opstellen van interviewgidsen en vragenlijsten
 • Het coördineren van ondersteunende zaken als recrutering van respondenten, televisie en opnameapparatuur, faciliteiten en notulisten
 • Moderatie en overig veldwerk (o.a. observaties, online interviews en mystery shopping)
 • Analyse en rapportage
 • Presentatie van de bevindingen

VeldwerkLUZ Marktonderzoek verricht met name onderzoek binnen de fast moving consumer goods (FMCG) branche. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd binnen finances, media en telecom branches. Kwalitatief onderzoek kan varieren afhankelijk van het onderzoeksdoel. De meest gehanteerde methodes zijn:

 • groepsdiscussies ( tot 6 respondenten)
 • diepte- en duo-interviews (1of 2 respondenten)

Hierbij biedt LUZ opdrachtgevers de gelegenheid de gesprekken live te volgen via een gesloten televisie circuit (of een one-way-mirror) op een centrale locatie. Indien nodig is er ook nog beschikking tot vergaderruimtes (ook gebruikt bij workshops).

Daarnaast maakt LUZ Marktonderzoek ook gebruik van andere werkwijzen die veel rijke en nuttige informatie kunnen opleveren:

 • In-home gesprekken: bij de consument thuis
 • Shop-visits: samen met de consument boodschappen doen of supermarkt bezoeken
 • Dagboekjes: consumenten dagboeken laten bijhouden over hun gedrag of bepaald gebruik
 • Mystery shopping: de consument zelf op pad te sturen om te shoppen
 • Semi-etnografisch onderzoek: gezamelijk met de consument activiteiten uitvoeren zoals samen koken, schoonmaken, winkelen, klussen etc.
 • Chatsessies: dit biedt de mogelijkheid voor consumenten om anoniem te blijven en zich zo weinig mogelijk door sociale wenselijkheid te laten beinvloeden. Vooral bij adolescenten is dit een geschikte methode.

Veldwerk op een centrale locatie kan door de opdrachtgever live worden gevolgd.

Zie voor interviewtechnieken: onderzoeksmethode.