Desk research
 
Soms is er al veel onderzocht over een bepaald onderwerp. In dat geval is het aan te raden om de reeds bestaande kennis te benutten. LUZ Marketing maakt één overzichtelijke samenvatting van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Daarbij worden de key-learnings in een opslag duidelijk zodat eventueel aanvullend onderzoek zich specifiek op het verkrijgen van nog niet bestaande informatie kan richten.

Daarnaast kan de input voor een deskresearch ook bestaan uit real-life data. Dit kan uit verschillende bronnen komen. Het voornaamste is dat het informatie is waar de consument iedere dag mee kan worden geconfronteerd.

Real-life data  • Media-informatie: informatie uit televisieprogramma's en radio-programma's
  • Reclame: commercials via televisie, radio maar ook op posters, abri's etc.
  • Tijdschriften: specifieke bladen gerelateerd aan het onderwerp (bijv. life-style, gezondheid, fashion etc.)
  • Brochure's: bij postkantoren, bibliotheken, gemeentehuizen, huisartspraktijken etc.
  • Internet: websites, web-logs, fora en andere online data.