Kwalitatieve interviewtechnieken
 
Tijdens het voeren van consumentenonderzoek (diepte-interviews, duo's en groepsdiscussies) maakt LUZ altijd gebruik van projectieve technieken. Projectieve technieken zijn technieken afgeleid vanuit de psychologie en zijn bedoeld om bepaalde emotionele of rationele remmingen weg te nemen bij de respondent. Met projectieve technieken kan men onbewuste percepties en emotionole belevingen achterhalen en dus rijkere informatie winnen dan met 'gewone' vraagtechnieken.

MarsmannetjeBij deze oefening moet de respondent een product omschrijven aan een marsmannetje. Hiermee wordt de respondent gedwongen om een zo basaal en gedetailleerd mogelijke omschrijving te geven. Hierdoor worden een beter beeld gekregen van de perceptie van een product.

User / Non userEen andere oefening om de productbeleving te verkrijgen is door aan de respondenten te vragen zich een voorstelling te maken van een typische gebruiker of niet gebruiker. Daarbij wordt gevraagd naar persoonlijke en uiterlijke kenmerken, levensstijl e.d. Hiermee krijgen we inzicht in de beleving en perceptie van het product en de waarden die de respondent toekent aan dit product.

PersonificatieBij personificatie wordt aan de respondenten gevraagd zich een merk voor te stellen als persoon. Op deze manier wordt een beeld gekregen van de merkpersoonlijkheid en gerelateerde kenmerken. Dit biedt zowel rationele als emotionele informatie omtrent de merkbeleving.

WaardenMet behulp van een set van waarden (uitgedrukt op kaartjes) kan een product of merk worden beschreven. Dit levert met name bewuste en rationele informatie op. De volgende oefening is gelijk alleen daarbij wordt gebruik gemaakt van beelden en daarmee verkrijgen we meer emotionele informatie.

FotosortBij deze techniek wordt een serie foto's aan de respondent voorgelegd van verschillende soorten dieren. Deze foto's kunnen op verschillende manieren worden gebruikt om op een indirecte, niet bedreigende manier te praten over een product of merk. Zo komen (voor)oordelen aan het licht die anders wellicht onbesproken zouden blijven, maar wel een achterliggende rol spelen bij de antwoorden en keuzes van de respondent.

CollageHierbij krijgen respondenten de opdracht om een collage te maken om zo een merk of product op hun eigen manier visueel weer te geven waardoor rijke emotionele informatie wordt verkregen. De respondenten wordt gevraagd om in groepjes met behulp van knipsels uit tijdschriften een collage te maken. Deze worden daarna met de respondenten besproken. Ook kan er voor worden gekozen om met de respondenten vooraf gemaakte collages te bespreken en te beoordelen.

PlaneetIndien er tijdgebrek is kan de collage vervangen worden met deze oefening. Hierbij worden de respondenten gevraagd zich voor te stellen dat ze een ruimtereis gaan maken waar een planeet wordt bezocht. Deze planeet is een verwezenlijking van een merk of product. De respondenten dienen een zo uitgebreid mogelijke omschrijving te geven van o.a. de omgeving, het landschap, de sfeer en de mensen op deze planeet.

Fee: Ideaal productEen eenvoudige manier om informatie over de behoeftes van respondenten te achterhalen is aan de respondenten te vragen om hun ideale beeld van een product/dienst/organisatie te beschrijven door middel van de hulp van een goede fee die alles kan maken met haar toverkunsten.